QUIZ: Bạn có thể đoán bài hát EXO từ một lời bài hát duy nhất không?

0
598

Tin tức KPOP – QUIZ: Bạn có thể đoán bài hát EXO từ một lời bài hát duy nhất không?

Chúng tôi biết rằng bạn đã lặp lại EXO kể từ khi không làm gì biết lời bài hát tiếng Hàn bằng trái tim.

Làm thế nào để bạn biết lời bài hát của EXO? Bạn có thể xác định bài hát chỉ với một dòng lời?

Làm bài kiểm tra dưới đây để tìm hiểu!

Tín dụng cho lời bài hát được mã hóa màu cho bản dịch tiếng Anh.

Bạn đã làm thế nào Cho chúng tôi biết trong các ý kiến dưới đây!

Idoltv.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here